Legislatie

Legislatie

Legislația națională în domeniul calității aerului înconjurător

Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial nr. 452/28.06.2011)

Prin această lege au fost transpuse în legislaţia naţională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008 şi ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 23 din 25 ianuarie 2005.
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-atmosferei/calitatea-aerului/

Hotărârea Guvernului nr. 257/2015
Hotărârea Guvernului nr. 336/2015
Ordinul Ministrului nr. 1206/2015
Ordinul Ministrului nr. 36/2016
Hotărârea Guvernului nr. 806/2016